Johtajat

Lippukuntaa johtaa syyskokouksen valitsema lippukunnanjohtaja yhdessä johtajaneuvoston kanssa. Eri tehtävissä heillä on apunaan joukko muita johtajia, jotka toimivat osaston johtotehtävissä tai erilaisten projektien ja tapahtumien vetäjinä. Johtajiston tehtävänä on valvoa ja vastata siitä, että lippukunta toimii sääntöjen mukaan ja että partioaate sekä -ihanteet näkyvät toiminnassa.

Johtajien yhteystiedot löytyvät yhteystiedot sivulta.

Vuosikokous 31.8.2017 valitsi seuraavan hallituksen eli JOHTAJANEUVOSTON.

LPKJ Miikka Rautavirta
LPKJA Antti Karppi
Supeos J Teemu Gullman
PPOS J Tero Hannuksela
Seikos J Matti Ala-Hynnilä
Henri Tammi
Jarkko Ståhl

Sihteeri ja jäsenrekisteri Markku Ylinen