Johtajat

Lippukuntaa johtaa syyskokouksen valitsema lippukunnanjohtaja yhdessä johtajaneuvoston kanssa. Eri tehtävissä heillä on apunaan joukko muita johtajia, jotka toimivat osaston johtotehtävissä tai erilaisten projektien ja tapahtumien vetäjinä. Johtajiston tehtävänä on valvoa ja vastata siitä, että lippukunta toimii sääntöjen mukaan ja että partioaate sekä -ihanteet näkyvät toiminnassa.

Johtajien yhteystiedot löytyvät yhteystiedot sivulta.

Vuosikokous 3.9.2018 valitsi seuraavan hallituksen eli JOHTAJANEUVOSTON.

LPKJ Miikka Rautavirta
LPKJA Tero Hannuksela
Supeos J Teemu Gullman
PPOS J Vesa Rintamäki
Seikos J Matti Ala-Hynnilä
Juuso Junila
HUOSJ Joonas Puska

Sihteeri ja jäsenrekisteri Markku Ylinen